De filosofie

Mens en natuur

De ecologische druk op onze planeet neemt alsmaar toe. Ook landbouw is de oorzaak van het probleem. Om zo gezond en respectvol mogelijk om te gaan met de natuur maakt dit wijngoed maximaal gebruik van biologische landbouwproducten. Op natuurlijke wijze wordt een evenwichtige symbiose opgebouwd. De plant is in evenwicht met de bodem en de omgeving. Zo versterkt de plant vanzelf en wordt ze minder gevoelig voor ziektes en parasieten. Bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de filosofie van Rudolf Steiner en rekening houdend met de maancycli

Mens en mens

Wijn brengt van oudsher mensen samen en verbindt hen. Bij een goed glas wijn delen we heel veel met elkaar en tegelijk kunnen we genieten. We luisteren naar elkaars verhalen en leren van elkaar. Bestaat er iets mooiers? Een product met passie gemaakt, drinken we met verstand.

Dit uniek gelegen stukje grond op het kruispunt van Lemberge, Gontrode en Landskouter vormt een rustpunt wat we willen koesteren. Op deze plek kunt u mijmerend genieten en eens nadenken over vervlogen tijden.

Het verhaal van de wijnen

Als blijvende herinnering krijgen de wijnen de naam van de verschillende Zeppelins die met deze plek verbonden waren. Namelijk LZ33, LZ35 en LZ37. Volledigheidshalve vermelden we dat de LZ37 nooit zijn basis bereikte. Deze werd door Officier R. Warneford neergehaald boven Gent en stortte neer op het klooster in Sint-Amandsberg. Officier R. Warneford heeft in Sint-Amandsberg een straat naar hem vernoemd, de bemanning van de Zeppelin heeft een monument op de Westerbegraafplaats.

Copyright 2019 © Alle rechten gereserveerd  |  contact@wijngaardhetverhaal.be